Aangevraagde omgevingsvergunning: Ooijstraat 22 Tiel, realiseren in/uitrit

3 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ooijstraat 22 Tiel, (uitweg) realiseren in/uitrit (ontvangstdatum: 26-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.