Aangevraagde omgevingsvergunning: Ooijstraat 40, Tiel, plaatsen dakopbouw

28 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ooijstraat 40 (bouwen) plaatsen dakopbouw (ontvangstdatum: 20-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.