Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 11 Tiel, plaatsen tijdelijke woonunit

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 11 Tiel, (bouwen) plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangstdatum: 24-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.