Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 2 Tiel, renovatie pand

23 dec 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 2 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) renovatie pand (ontvangstdatum: 13-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.