Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 44, Tiel, kappen boom

28 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 44 (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 18-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.