Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 5 Tiel, herbouw van bestaand bijgebouw

28 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 5 Tiel, (bouwen) herbouw van bestaand bijgebouw (ontvangstdatum: 21-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.