Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 5 Tiel, herbouwen bijgebouw

2 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 5 Tiel, (bouwen) herbouwen bijgebouw (ontvangstdatum: 24-5-2020

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.