Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 5 Tiel, plaatsen paal voor ooievaarsnest

27 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 5 Tiel, (bouwen) plaatsen paal voor ooievaarsnest (ontvangstdatum: 16-8-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.