Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 7 Tiel, herstel verzakt talud tuin

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 7 Tiel, (aanleggen) herstel verzakt talud tuin (ontvangstdatum: 3-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.