Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 8 Wadenoijen, huisvesten arbeidsmigranten

27 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsedijk 8 Wadenoijen, (afwijken bestemmingsplan) huisvesten arbeidsmigranten (ontvangstdatum: 20-8-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.