Aangevraagde omgevingsvergunning: Oude Haven 23 Tiel, plaatsen geldkiosk

21 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Oude Haven 23 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen geldkiosk (ontvangstdatum: 9-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.