Aangevraagde omgevingsvergunning: Oude Medelsestraat 12, Tiel, aanbrengen buitengevelisolatie en stucwerk

13 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Oude Medelsestraat 12 (bouwen) aanbrengen buitengevelisolatie en stucwerk (ontvangstdatum: 28-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.