Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 12 Tiel, nieuwbouw bedrijfspand

11 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 12 Tiel, (bouwen, uitweg) nieuwbouw bedrijfspand (ontvangstdatum: 27-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.