Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 12 Tiel, veranderingen aan bestaande bouwwerken

26 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 12 Tiel, (bouwen) veranderingen aan bestaande bouwwerken (ontvangstdatum: 19-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.