Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 21 Tiel, uitvoeren van archeologische opgravingen en onderzoek

27 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 21 Tiel, (milieu) het uitvoeren van archeologische opgravingen en onderzoek (ontvangstdatum: 13-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.