Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 21, voor het aanleggen van het terrein

28 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Panovenweg 21 (milieu) een omgevingsvergunning aanvraag is buiten behandeling gelaten voor het aanleggen van het terrein (ontvangstdatum: 18-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.