Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 4 Tiel, aanbouw + uitbreiding badkamer 1e verdieping

16 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 4 Tiel, (bouwen) aanbouw + uitbreiding badkamer 1e verdieping (ontvangstdatum: 3-12-2020);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.