Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 64, Tiel, vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel

20 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 64 (bouwen) vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 6-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.