Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 91, aanpassen dak gebouw 63

3 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 91 (bouwen) aanpassen dak gebouw 63 (ontvangstdatum: 21-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.