Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 91 Tiel, vervangen trottoir opsluitband

30 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 91 Tiel, (uitweg) vervangen trottoir opsluitband (ontvangstdatum: 18-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.