Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 91 Tiel, vervangen van het dak gebouw 63

7 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Papesteeg 91 Tiel (milieu) het vervangen van het dak gebouw 63 (ontvangstdatum: 22-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.