Aangevraagde omgevingsvergunning: Passewaaijse Hogeweg 10, Tiel, nieuwbouw woning

14 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Passewaaijse Hogeweg 10 (bouwen) nieuwbouw woning (ontvangstdatum: 1-3-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.