Aangevraagde omgevingsvergunning: Passewaaijse Hogeweg perceel D5861 Tiel, woning bouwen

11 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Passewaaijse Hogeweg perceel D5861 Tiel, (bouwen) woning bouwen (ontvangstdatum: 5-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.