Aangevraagde omgevingsvergunning: Passewaayse Hogeweg 10 Tiel, aanleg 2 uitritten

16 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Passewaayse Hogeweg 10 Tiel, (uitweg) aanleg 2 uitritten (ontvangstdatum: 6-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.