Aangevraagde omgevingsvergunning: Piet Mondriaanstraat 46 Tiel, plaatsen schuur met veranda

1 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Piet Mondriaanstraat 46 Tiel, (bouwen) plaatsen schuur met veranda (ontvangstdatum: 21-8-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.