Aangevraagde omgevingsvergunning: plaats ventilatiekasten op dak, Wesluidensestraat 49, Tiel

31 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westluidensestraat 49 (bouwen, monumentenvergunning) plaatsen ventilatiekasten op plat dak (ontvangstdatum: 22-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.