Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen carport, De Nes 36, Tiel

17 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Nes 36 (bouwen) plaatsen carport (ontvangstdatum: 8-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen