Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen dakkapel, Grote Vuurvlinder 2, Tiel

3 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grote Vuurvlinder 2 (bouwen) plaatsen dakkapel (26-3-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen. Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk, zie rubriek 'Inzage en bezwaar'.