Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen dakkapel, Prof. Einthovenlaan 12, Tiel

6 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Prof. Einthovenlaan 12 (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 27-1-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.