Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen dakkapellen, Prinses Irenelaan 40-42

17 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinses Irenelaan 40-42 (bouwen) plaatsen dakkapellen voorzijde (ontvangstdatum: 8-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.