Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen fietsenstalling, Achterweg 15-141, Tiel

22 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Achterweg 15-141 (bouwen) plaatsen fietsenstalling (ontvangstdatum: 10-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.