Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen lichtreclame, Laan van Westroijen 6, Tiel

30 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6 (bouwen) plaatsen lichtreclame op het dak (ontvangstdatum: 18-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.