Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen reclamebord, Bergakker 11, Kapel Avezaath

22 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bergakker 11 Kapel Avezaath (bouwen) vergunnen al geplaatst reclamebord (ontvangstdatum:16-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.