Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen Telecommast, Laageinde E713, Kapel Avezaath

22 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laageinde E713, Kapel Avezaath (bouwen) plaatsen Telecommast (ontvangstdatum: 14-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.