Aangevraagde omgevingsvergunning: plaatsen tijdelijke woonunit, Zoelensepad 16, Tiel

17 jan 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 16 (bouwen) plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangstdatum: 8-1-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.