Aangevraagde omgevingsvergunning: Plein 15 Tiel, plaatsen ATM betaalautomaat

3 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Plein 15 Tiel, (bouwen) plaatsen ATM betaalautomaat (ontvangstdatum: 20-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.