Aangevraagde omgevingsvergunning: Plein 2 Tiel, melding brandveilig gebruik

20 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Plein 2 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 15-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.