Aangevraagde omgevingsvergunning: Plein 26a Tiel, groepswonen

29 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Plein 26a Tiel, (afwijken bestemmingsplan) groepswonen (ontvangstdatum: 19-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.