Aangevraagde omgevingsvergunning: Poel 4 Tiel, kappen boom

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Poel 4 Tiel, (kappen) kappen boom (1-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.