Aangevraagde omgevingsvergunning: Predikbroedersweg 14 Tiel, melding brandveilig gebruik

23 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Predikbroedersweg 14 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 11-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.