Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinsenhof 0, Tiel, realiseren LNG installatie en technische ruimte

5 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinsenhof 0-ong (uitgebreide procedure, bouwen, afwijken bestemmingsplan, milieu) realiseren LNG installatie en technische ruimte (ontvangstdatum: 2-5-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.