Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinses Beatrixlaan 25, Tiel, tijdelijke huisvesting woonbegeleiding

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinses Beatrixlaan 25 (afwijken bestemmingsplan) tijdelijke huisvesting woonbegeleiding (ontvangstdatum: 22-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.