Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinses Marijkelaan 2, Tiel, plaatsen hekwerk

17 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinses Marijkelaan 2, Tiel, plaatsen hekwerk (ontvangstdatum: 8-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.