Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinses Marijkelaan 35 Tiel, plaatsen carport

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Prinses Marijkelaan 35 Tiel, (bouwen) plaatsen carport (ontvangstdatum: 6-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.