Aangevraagde omgevingsvergunning: Priorlaan 10 Tiel, plaatsen zorgunit

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Priorlaan 10 Tiel (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen zorgunit (ontvangstdatum: 18-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.