Aangevraagde omgevingsvergunning: Prof. P.H. Buismanlaan 3, Tiel, plaatsen dakkapel

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Prof. P.H. Buismanlaan 3 (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 22-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.