Aangevraagde omgevingsvergunning: Provincialeweg 10 Kapel Avezaath, plaatsen van 8 vlaggenmasten

29 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Provincialeweg 10 Kapel Avezaath, (bouwen) plaatsen van 8 vlaggenmasten (ontvangstdatum: 18-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.