Aangevraagde omgevingsvergunning: Provincialeweg 4-10 Kapel Avezaath, plaatsen 4 vlaggenmasten

20 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Provincialeweg 4-10 Kapel Avezaath, (bouwen) plaatsen 4 vlaggenmasten (ontvangstdatum: 7-1-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.