Aangevraagde omgevingsvergunning: Rauwenhoflaan 19, plaatsen zorgunit

16 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rauwenhoflaan 19 (bouwen) plaatsen zorgunit (ontvangstdatum: 5-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.