Aangevraagde omgevingsvergunning: Rauwenhoflaan 32 Tiel, plaatsen dakkapel

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Rauwenhoflaan 32 Tiel (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 12-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.